f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
นายอมรเทพ ภักสุธีโกศล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) เดินทางมารับตำแหน่งใหม่
ลงวันที่ 03/12/2561

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 นายอมรเทพ ภักสุธีโกศล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ โดยมี นายวิธาน บุญประกอบ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฝ่ายวิศวกรรม นายยุทธนา จันทร์งาม รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฝ่ายปฏิบัติการ นางอัศนีย์ นาราศรี รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฝ่ายบริหาร หัวหน้าหมวดทางหลวง หัวหน้างาน และคณะเจ้าหน้าที่แขวงฯ ให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง 


'