f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 1 รายการ 03/09/2563 555/30/63/87 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
17 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 1 รายการ 03/09/2563 555/30/63/86 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
18 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 3 รายการ 03/09/2563 555/30/63/85 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
19 ซื้อยางแอสฟัลต์ชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ 17/08/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
20 ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 01/04/2563 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2563) แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
21 งานจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ปริมาณงาน 2 หลัง ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนควบคุม 0100 ตอน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ที่ กม.1+379 ด้านซ้ายทาง ภายในแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) 23/04/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
22 งานจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8 ) ปริมาณงาน 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนควบคุม 0100 ตอน ด่านซ้าย-เหมืองแพร่ ที่ กม.1+379 ด้าน LT. ภายในแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) 24/04/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
23 งานจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ปริมาณงาน 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0603 ตอน หนองบง - ภูสวรรค์ ที่ กม.376+834 ด้านขวาทาง ภายในหมวดทางหลวงภูเรือ 24/04/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
24 งานจ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2115 ตอน ปากภู-โคกใหญ่ ที่ กม.24+450 30/03/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
25 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2115 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากภู - โคกใหญ่ ที่ กม.24+450 30/03/2563 คค 06038/10/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 16 ถึง 25 จาก 25 รายการ