f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 น้ำมันหล่อลื่น 10/06/2563 555/35/63/69 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
17 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 09/06/2563 555/30/63/68 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
18 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 09/07/2563 555/30/63/77 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
19 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 09/07/2563 555/30/63/66 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
20 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 09/07/2562 555/30/63/65 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
21 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 09/06/2563 555/30/63/64 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
22 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 09/06/2563 555/30/63/63 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
23 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 09/06/2563 555/30/63/62 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
24 ค่าจ้างซ่อม 01/06/2563 555/-/63/61 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
25 ค่าจ้างซ่อม 01/06/2563 555/-/63/61 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
26 วัสดุเครื่อง/ยานพาหนะ 01/06/2563 555/30/63/60 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
27 วัสดุเครื่อง/ยานพาหนะ 01/06/2563 555/30/63/59 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
28 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 19/05/2563 555/30/63/58 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
29 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 19/05/2563 555/30/63/57 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
30 ค่าจ้างซ่อม 29/04/2563 555/-/63/56 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 96 รายการ