f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ค่าจ้างซ๋อม 29/04/2563 555/-/63/55 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
32 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 29/04/2563 555/30/63/54 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
33 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 29/04/2563 555/30/63/53 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
34 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 29/04/2563 555/30/63/52 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
35 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 29/04/2563 555/30/63/51 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
36 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 29/04/2563 555/30/63/50 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
37 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 15/04/2563 555/30/63/49 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
38 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 15/04/2563 555/30/63/48 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
39 ซื้อของใช้ในโรงงาน 14 รายการ 08/04/2563 555/30/63/47 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
40 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 1 รายการ 08/04/2563 555/30/63/46 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
41 ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2563 01/01/2563 ไตรมาสที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2563) แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
42 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2563) 01/04/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
43 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 2 รายการ 25/03/2563 555/30/63/45 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
44 น้ำมันหล่อลื่น 2 รายการ 25/03/2563 555/35/63/44 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
45 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 17/03/2563 555/30/63/41 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 96 รายการ