f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 17/03/2563 555/30/63/43 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
47 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 17/03/2563 555/30/63/42 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
48 วัสดุคอมพิวเตอร์ 17/03/2563 555/30/63/41 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
49 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 17/03/2563 555/30/63/39 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
50 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 17/03/2563 555/30/63/38 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
51 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 17/03/2563 555/30/63/37 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
52 จ้างบริการหล่อลื่นพร้อมตรวจเช็คเครื่องยนต์ 17/03/2563 555/-/63/36 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
53 วัสดุสำนักงาน 24/02/2563 555/40/63/35 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
54 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 24/02/2563 555/3063/34 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
55 จ้างตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 24/02/2563 555/-/63/33 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
56 ค่าจ้างซ่อม 19/02/2563 555/-/63/32 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
57 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 20/02/2563 555/30/63/31 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
58 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 20/02/2563 555/30/63/30 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
59 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 20/02/2563 555/30/63/29 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
60 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 20/02/2563 555/30/63/28 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 96 รายการ