f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 30/01/2563 555/30/63/16 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
77 จ้างอัดสายไฮดรอลิค 30/01/2563 555/-/63/15 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
78 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 30/01/2563 555/30/63/14 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
79 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 30/01/2563 555/30/63/13 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
80 น้ำมันหล่อลื่น 10/01/2563 555/35/63/12 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
81 วัสดุคอมพิวเตอร์ 10/01/2563 555/40/63/11 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
82 จ้างบริการหล่อลื่น 10/01/2563 555/-/63/10 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
83 วัสดเุครื่องจักร/ยานพาหนะ 23/12/2562 555/30/63/09 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
84 วัสดเุครื่องจักร/ยานพาหนะ 23/12/2562 555/30/63/08 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
85 วัสดเุครื่องจักร/ยานพาหนะ 23/12/2562 555/30/63/07 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
86 วัสดเุครื่องจักร/ยานพาหนะ 23/12/2562 555/30/63/06 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
87 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 03/12/2562 555/30/63/05 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
88 ค่างจ้างซ่อม 25/11/2562 555/-/63/04 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
89 ค่าจ้างซ่อม 25/11/2562 555/-/63/03 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
90 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 25/11/2562 555/30/63/02 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 76 ถึง 90 จาก 96 รายการ