f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน โคกงาม - หนองบง ตอน 7 ระหว่าง กม.365+246 - กม.365+609 RT. 17/11/2563 คค 06038/25/2564 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
2 งานเครื่องหมายนำทาง 24/11/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
3 งานจ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1328 ตอน แสงภา - นาปอ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.29+750 18/11/2563 คค 06038/29/2564 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
4 งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง 05/11/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
5 งานจ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1328 ตอน แสงภา - นาปอ ตอน 3 ระหว่าง กม.3+700 - กม.5+717 (เป็นแห่งๆ) 18/11/2563 คค 06038/28/2564 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
6 งานจ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2099 ตอน อาฮี - ท่าลี่ ตอน 3 ระหว่าง กม.6+350 - กม.7+855 LT. 18/11/2563 คค 06038/32/2564 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
7 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน บ่อโพธิ์ - โคกงาม ตอน 7 ระหว่าง กม.83+685 - กม.85+190 18/11/2563 คค 06038/31/2564 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
8 งานจ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2294 ตอน แก่งไฮ - ห้วยติ้ว ตอน 4 ระหว่าง กม.9+000 - กม.11+188 (เป็นแห่งๆ) 17/11/2563 คค 06038/27/2564 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
9 งานจ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี - เหมืองแพร่ ตอน 1 ระหว่าง กม.91+150 - กม.112+900 (เป็นแห่งๆ) 17/11/2563 คค 06038/30/2564 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
10 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2114 ตอน ด่านซ้าย - ปากหมัน ระหว่าง กม.1+300 - กม.19+600 (เป็นแห่งๆ) 17/11/2563 คค 06038/26/2564 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
11 งานจ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2099 ตอน อาฮี - ท่าลี่ ตอน 4 ระหว่าง กม.8+040 - กม.8+705 LT.,TR 17/11/2563 คค 06038/24/2564 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
12 งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน บ่อโพธิ์ - โคกงาม ตอน 3 ที่ กม.74+059 17/11/2563 คค 06038/23/2564 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
13 งานจ้างเหมาทำการค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนควบคุม 0100 ตอน ด่านซ้าย-เหมืองแพร่ ที่ กม.1+379 (LT.) 09/11/2563 คค 06038/16/2564 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
14 งานจ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน โคกงาม - หนองบง ตอน 7 ระหว่าง กม.365+246 - กม.365+609 RT. 17/11/2563 ยกเลิกประกาศเชิญชวน แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
15 งานจ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0602,0603 ตอนโคกงาม - หนองบง - ภูสวรรค์ ตอน 2 ระหว่าง กม.345+903 - กม.392+874 (เป็นแห่งๆ) 17/11/2563 คค 06038/21/2564 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 129 รายการ