f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองบง - ภูสวรรค์ ตอน 1 ระหว่าง กม.367+733 - กม.369+765 (RT,LT)่ 11/03/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
32 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ตอน 2 ระหว่าง กม.33+000 - กม.33+665 (RT,LT) 11/03/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
33 งานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน เชียงคาน - ปากคาน ระหว่าง กม.11+400 - กม.13+825 06/03/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
34 งานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.4+000 - กม.4+500 และ กม.34+350 - กม.35+550 05/03/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
35 งานจ้างเหมาทำการงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2479 ตอน นาจาน - น้ำแคม ระหว่าง กม.2+500 - กม.3+590 04/03/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
36 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2115 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากภู - โคกใหญ่ ที่ กม.24+450 03/03/2563 คค 06038/10/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
37 ราคากลางซื้อหินขนาดต่างๆ 26/02/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
38 ประกวดราคาซื้อยางแอสฟัลต์ชนิดต่างๆ จำนวน 5 รายการ 11/02/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
39 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 15/01/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
40 น้ำมันดีเซล 9000 ลิตร 16/01/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
41 งานจ้างเหมางานราวกันอันตราย 03/12/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
42 งานปรับระดับ 12/12/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
43 งานปรับระดับ 12/12/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
44 งานจ้างเหมาทำการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0100 ตอน เหมืองแพร่-นาเจริญ ตอน 2 ระหว่าง กม.27+250-กม.27+733 (LT.) 03/12/2562 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
45 งานจ้างเหมาทำการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2114 ตอนควบคุม 0100 ตอน ด่านซ้าย-ปากหมัน ระหว่าง กม.4+100-กม.4+532 (RT.,LT.) 03/12/2562 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 99 รายการ