f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างเหมางานปรับระดับผิวทาง 06/06/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
77 จ้างเหมาตัดหญ้า 04/06/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
78 ราคากลางหินขนาดต่างๆ 29/05/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
79 ราคางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 27/05/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
80 ราคากลาง HOTMIX 27/05/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
81 จ้างซ่อมแอร์ 27/05/2562 555/-/62/60 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
82 งานทางเท้าหน้าโรงเรียน 21/05/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
83 ราคากลาง 07/05/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
84 งานป้ายจราจร ตามนโยบายการรณรงค์ลดจำนวนอุบัติเหตุของกรมทางกลวง 24/04/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
85 ค่าจ้างซ่อม 28/03/2562 555/-/62/46 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
86 จ้างเหมาซ่อมลาดปากท่อระบายน้ำ 28/03/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
87 วัสดุสำนักงาน 13 รายการ 19/03/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
88 เครื่องหมายนำทาง (หมุดสะท้อนแสง) 26/02/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
89 ประกาศราคากลาง HotMix 06/02/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
90 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) จ้างเหมาทำการผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพาราแบบสี่เหลี่ยม (Natural Rubber Guide Post) ปริมาณงาน 1,163 ต้น 11/02/2562 คค 06038/ม.2/20/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 76 ถึง 90 จาก 99 รายการ