f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ประกาศราคากลาง งานเครื่องหมายนำทาง (หมุดสะท้อนแสง) 08/02/2562 คค 06038/37/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
92 งานจ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง (หมุดสะท้อนแสง) 14/01/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
93 งานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าสู่สากล กิจกรรม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2479 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำแคม-ปากคาน ระหว่าง กม.12+500-กม.21+980 (เป็นตอนๆ) 11/12/2561 คค 06038/ม.2/19/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
94 งานโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2399 ตอนควบคุม 0101 ตอน สานตม-โคกใหญ่ ระหว่าง กม.5+000-กม.8+484 11/12/2561 คค 06038/ม.2/18/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
95 งานโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2399 ตอนควบคุม 0101 ตอน สานตม-โคกใหญ่ ระหว่าง กม.5+000-กม.8+484 11/12/2561 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
96 งานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าสู่สากล กิจกรรม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2479 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำแคม-ปากคาน ระหว่าง กม.12+500-กม.21+980 (เป็นตอนๆ) 11/12/2561 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
97 งานจ้างเหมาทำการโครงการส่งเสริม สนับสนุนประชาสัมพันธ์ ทำการตลาดท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรม การส่งเสริม และประชาสัมพันธ์กลุ่มอิสานตอนบน 1 (งานป้ายจราจร Overhang Sign) สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) 27/11/2561 คค 06038/ม.2/17/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
98 จ้างบริการหล่อลื่น/เช็คระบบเบรค 12/11/2561 555/-/62/05 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
99 จ้างซ่อมเกียร์ 12/11/2561 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 91 ถึง 99 จาก 99 รายการ