f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงปากภู ปริมาณงาน 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 2115 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากภู - โคกใหญ่ ที่ กม.0+298 ด้านขวาทาง ภายในบริเวณหมวดทางหลวงปากภู 07/04/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
17 งานจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงภูเรือ ปริมาณงาน 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0603 ตอน หนองบง - ภูสวรรค์ ที่ กม.376+834 ด้านขวาทาง ภายในบริเวณหมวดทางหลวงภูเรือ 07/04/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
18 งานจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8 ) ปริมาณงาน 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนควบคุม 0100 ตอน ด่านซ้าย-เหมืองแพร่ ที่ กม.1+379 ด้าน LT. ภายในแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) 07/04/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
19 งานจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ปริมาณงาน 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0603 ตอน หนองบง - ภูสวรรค์ ที่ กม.376+834 ด้านขวาทาง ภายในหมวดทางหลวงภูเรือ 07/04/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
20 งานจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ปริมาณงาน 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนควบคุม 0100 ตอน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ที่ กม.1+638 ด้านซ้ายทาง ภายในหมวดทางหลวงด่านซ้าย 07/04/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
21 งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน โคกงาม-หนองบง ระหว่าง กม.345+903-กม.366+374 และ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองบง-ภูสวรรค์ ตอน 2 ระหว่าง กม.366+374-กม.392+874 03/04/2563 คค 06038/12/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
22 งานจ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2115 ตอน ปากภู - โคกใหญ่ ที่ กม.24+450 03/04/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
23 งานจ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2115 ตอน ปากภู-โคกใหญ่ ที่ กม.24+450 19/03/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
24 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองบง - ภูสวรรค์ ตอน 1 ระหว่าง กม.367+733 - กม.369+765 (RT,LT)่ 11/03/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
25 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ตอน 2 ระหว่าง กม.33+000 - กม.33+665 (RT,LT) 11/03/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
26 งานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน เชียงคาน - ปากคาน ระหว่าง กม.11+400 - กม.13+825 06/03/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
27 งานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.4+000 - กม.4+500 และ กม.34+350 - กม.35+550 05/03/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
28 งานจ้างเหมาทำการงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2479 ตอน นาจาน - น้ำแคม ระหว่าง กม.2+500 - กม.3+590 04/03/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
29 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2115 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากภู - โคกใหญ่ ที่ กม.24+450 03/03/2563 คค 06038/10/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
30 ประกวดราคาซื้อยางแอสฟัลต์ชนิดต่างๆ จำนวน 5 รายการ 11/02/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 38 รายการ