f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานเครื่องหมายนำทาง 25/11/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
2 วัสดุสำนักงาน 2 รายการ 18/11/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
3 วัสดุสำนักงาน 13 รายการ 17/11/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
4 งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง 05/11/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
5 งานจ้างเหมาทำการค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนควบคุม 0100 ตอน ด่านซ้าย-เหมืองแพร่ ที่ กม.1+379 (LT.) 03/12/2563 คค 06038/16/2564 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 5 รายการ 13/11/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
7 ซื้อผงดูดซับน้ำมัน 13/11/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
8 งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี - เหมืองแพร่ ตอน 2 ระหว่าง กม.91+125 - กม.99+900 (เป็นแห่งๆ) 04/12/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
9 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน โคกงาม - หนองบง ตอน 3 ระหว่าง กม.357+565 - กม.359+452 (เป็นแห่งๆ) 04/12/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
10 งานจ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2399 ตอน โคกใหญ่ - วังยาว ตอน 1 ที่ กม.19+087 30/11/2563 คค 06038/6/2564 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
11 งานจ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2114 ตอน ด่านซ้าย - ปากหมัน ที่ กม.15+305 30/11/2563 คค 06038/7/2564 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
12 วัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 จำนวน 1,700 ลิตร เลขที่ ใบสั่งซื้อ 555/35/64/9 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 30/10/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
13 งานแก้ไขภัยพิบัติ 555/35/63/8 (น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7) 21/10/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
14 งานแก้ไขภับพิบัติ 555/60/64/7 21/10/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
15 งานแก้ไขภัยพิบัติ 555/60/64/6 21/10/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 361 รายการ