f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
136 วัสดุสำนักงาน 3 รายการ 12/11/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
137 วัสดุสำนักงาน 13 รายการ 04/11/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
138 วัสดุสำนักงาน 13 รายการ 04/11/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
139 หลักนำทางสะท้อนแสงสีส้ม จำนวน 2 รายการ 07/11/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
140 วัสดุก่อสร้าง 12 รายการ 05/11/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
141 จ้างอัดสายไฮดรอลิค 02/09/2562 555/-/62/111 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
142 จ้างตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 02/09/2562 555/-/62/110 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
143 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 02/09/2562 555/30/62/109 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
144 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 02/09/2562 555/30/62/108 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
145 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 02/09/2562 555/30/62/107 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
146 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 02/09/2562 555/30/62/106 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
147 จ้างเปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมเปลี่ยนใบปัดน้ำฝน 02/09/2562 555/-/62/105 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
148 จ้างเจียร์จานเบรค 02/09/2562 555/-/62/104 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
149 จ้างซ่อมแกนกลางเครื่องตัดหญ้า 02/09/2562 555/-/62/103 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
150 จ้างซ่อมแกนกลางเครื่องตัดหญ้า 02/09/2562 555/-/62/101 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 136 ถึง 150 จาก 361 รายการ