f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
151 จ้างซ่อมแกนกลางเครื่องตัดหญ้า 02/09/2562 555/-/62/100 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
152 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 02/09/2562 555/30/62/99 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
153 ยางแอสฟัลท์ 20/08/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
154 น้ำมันดีเซล 15/08/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
155 น้ำมันดีเซล 30/08/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
156 โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว โฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเลย ป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว Overhang Sign ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนควบคุม 0101 ตอน เชียงคาน-ปากคาน ที่ กม.19+600 LT. และ ที่ กม.19+800 RT. 26/08/2562 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
157 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง 26/08/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
158 จ้างเหมาฉาบผิวลาดยางเดิม 26/08/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
159 น้ำมันดีเซล 26/08/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
160 วัสดุสำนักงาน 25/03/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
161 น้ำมันดีเซล 15/03/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
162 น้ำมันดีเซล 17/04/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
163 วัสดุสำนักงาน 04/04/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
164 จ้างผลิตป้ายไวนิลรณรงค์ 04/04/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
165 วัสดุสำนักงาน 28/03/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 151 ถึง 165 จาก 361 รายการ