f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
241 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ 05/07/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
242 ไมค์ประชุมตั้งโต๊ะ ชนิดไร้สาย คลื่นความถี่ UHFชนิดปรับความถี่ได้ 05/07/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
243 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 05/07/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
244 วัสดุก่อสร้าง (งานฉุกเฉิน) 04/07/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
245 จ้างเหมาขุดและขนส่งดิน (งานฉุกเฉิน) 04/07/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
246 หินใหญ่ (งานฉุกเฉิน) 04/07/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
247 น้ำมันแก็สโซฮอล์ 95 28/06/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
248 หมึก 2 รายการ 18/06/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
249 หมึก 1 รายการ 12/06/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
250 หมึก 3 รายการ 10/06/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
251 วัสดุสำนักงาน 2 รายการ 07/06/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
252 น้ำมันดีเซล 11/06/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
253 ค่าจ้างซ่อม 26/06/2562 555/-/62/84 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
254 ค่าจ้างซ่อม 26/06/2562 555/-/62/83 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
255 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 26/06/2562 555/30/62/82 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 241 ถึง 255 จาก 361 รายการ