f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
256 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 26/06/2562 555/30/62/81 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
257 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 26/06/2562 555/30/62/80 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
258 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 26/06/2562 555/30/62/79 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
259 วัสดุคอมพิวเตอร์ 26/06/2562 555/40/62/78 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
260 หินขนาดต่างๆ 31/05/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
261 วัสดุก่อสร้าง 18/06/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
262 ค่าจ้างซ่อม 17/06/2562 555/-/62/77 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
263 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 17/06/2562 555/30/62/74 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
264 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 17/06/2562 555/30/62/71 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
265 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 17/06/2562 555/30/62/70 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
266 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 17/06/2562 555/30/62/69 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
267 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 17/06/2562 555/30/62/68 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
268 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 17/06/2562 555/30/62/67 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
269 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 17/06/2562 555/30/62/66 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
270 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 17/06/2562 555/30/62/65 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 256 ถึง 270 จาก 361 รายการ