f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
271 วัสดุเชื้อเพลิง 141 ลิตร 06/06/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
272 วัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 07/06/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
273 วัสดุก่อสร้าง 5 รายการ 07/06/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
274 วัสดุก่อสร้าง 10 รายการ 07/06/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
275 วัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 07/06/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
276 วัสดุก่อสร้าง 7 รายการ 07/06/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
277 ซื้อ HOT MIX 29/05/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
278 วัสดุสำนักงาน 3 รายการ 07/06/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
279 วัสดุเครื่องจักร/ยานยาหนะ 12/06/2562 555/30/62/64 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
280 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 12/06/2562 555/30/62/62 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
281 PREMIX (งานภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 2294 ตอน แก่งไฮ-ห้วยติ้ว ระหว่าง กม.4+138 - กม.4+176 30/05/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
282 วัสดุก่อสร้าง(งานภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 2294 ตอน แก่งไฮ-ห้วยติ้ว ระหว่าง กม.4+138 - กม.4+176 30/05/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
283 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 31/05/2562 555/30/62/61 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
284 ยางแอสฟัลท์ 14/05/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
285 งาน HOTMIX 27/05/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 271 ถึง 285 จาก 361 รายการ