f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ปริมาณงาน 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0603 ตอน หนองบง - ภูสวรรค์ ที่ กม.376+834 ด้านขวาทางภายในหมวดทางหลวงภูเรือ 13/05/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
17 งานป้ายจราจร 24/04/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
18 งานจ้างเหมาทำการงานโครงการพัฒนาศักยภาพสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และ นาคี รูท (Nakhee Route) (กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอนควบคุม 0200 ตอน บ่อโพธิ์ - โคกงาม ระหว่าง กม.75+975 - กม.77+000 14/05/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
19 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนควบคุม 0100 ตอน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.28+850 - กม.31+750 16/06/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
20 วัสดุสำนักงาน 5 รายการ 10/04/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
21 วัสดุสำนักงาน 3 รายการ 10/04/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
22 วัสดุสำนักงาน 2 รายการ 08/04/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
23 น้ำมันดีเซล 31/03/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
24 วัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 13/04/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
25 วัสดุสำนักงาน 13 รายการ 13/04/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
26 วัสดุสำนักงาน 2 รายการ 13/04/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
27 วัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 13/04/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
28 วัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 13/04/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
29 แผ่นสะท้อนแสงสีขาว 30" Engineer Grade 13/03/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
30 วัสดุสำนักงาน 7 รายการ 08/04/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 348 รายการ