f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
286 วัสดุงานบ้านงานครัว 23/05/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
287 วัสดุไฟฟ้า 22/05/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
288 น้ำมันหล่อลื่น 16/05/2562 555/35/62/59 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
289 วัสดุสำนักงาน 1 รายการ 10/05/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
290 น้ำมันดีเซล 10/05/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
291 จ้างผลิตป้ายไวนิลถวายพระพรชัยมงคล 10/05/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
292 จ้างผลิตป้ายไวนิลกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 10/05/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
293 วัสดุสำนักงาน 2 รายการ 10/05/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
294 จ้างผลิตป้ายไวนิลกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 07/05/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
295 ธงชาติ 03/05/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
296 วัสดุอื่นๆ 2 รายการ 03/05/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
297 พรีมิกซ์ 07/05/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
298 วัสดุสำนักงาน 2 รายการ 07/05/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
299 วัสดุสำนักงาน 1 รายการ 07/05/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
300 ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 07/05/2562 555/-/62/58 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 286 ถึง 300 จาก 361 รายการ