f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
301 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 07/05/2562 555/30/62/57 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
302 จ้างติดตั้งกันโคลง 07/05/2562 555/-/62/56 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
303 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 07/05/2562 555/30/62/55 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
304 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 07/05/2562 555/30/62/54 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
305 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 07/05/2562 555/30/62/53 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
306 งานทางเท้าหน้าโรงเรียน 30/04/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
307 งานจ้างเหมางานป้ายจราจรตามนโยบายการรรรงค์ลดจำนวนอุบัติเหตุของกรมทางหลวง 29/04/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
308 วัสดุไฟฟ้า 2 รายการ 29/04/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
309 วัสดุก่อสร้าง 25/04/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
310 กรวยยางจราจร สูง 70 ซม. 18/04/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
311 น้ำมันแก็สโซฮอล์ 95 29/04/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
312 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 29/04/2562 555/30/62/52 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
313 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 29/04/2562 555/30/62/51 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
314 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 29/04/2562 555/30/62/50 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
315 ค่าจ้างซ่อม 29/04/2562 555/-/62/49 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 301 ถึง 315 จาก 361 รายการ