f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
316 62037509614 28/03/2562 555/30/62/44 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
317 วัสดุก่อสร้าง 14/03/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
318 จ้างเหมางานทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากการถูกละเมิด 04/03/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
319 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากการถูกละเมิด 04/03/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
320 จ้างผลิตป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ "กรมทางหลวง-การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง" 25/03/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
321 วัสดุคอมพิวเตอร์ 21/03/2562 555/40/62/41 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
322 วัสดุสำนักงาน 13 รายการ 19/03/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
323 วัสดุสำนักงาน 6 รายการ 19/03/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
324 วัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 19/03/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
325 วัสดุสำนักงาน 12/03/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
326 วัสดุสำนักงาน 07/03/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
327 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 05/03/2562 555/60/62/90 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
328 ค่าจ้างซ่อม 04/03/2562 555/-/62/40 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
329 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 04/03/2562 555/30/62/39 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
330 วัสดุสำนักงาน 26/02/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 316 ถึง 330 จาก 348 รายการ