f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
331 น้ำมันดีเซล 25/02/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
332 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 25/02/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
333 วัสดุก่อสร้าง 22/02/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
334 วัสดุไฟฟ้า 22/02/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
335 วัสดุการเกษตร 22/02/2562 555/70/62/82 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
336 ประกาศผู้ชนะซื้อ HOT MIX 13/02/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
337 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) จ้างเหมาทำการผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพาราแบบสี่เหลี่ยม (Natural Rubber Guide Post) ปริมาณงาน 1,163 ต้น 04/03/2562 คค 06038/ม.2/20/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
338 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 07/02/2562 555/60/62/78 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
339 วัสดุสำนักงาน 07/02/2562 555/40/62/38 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
340 ใบมีดตัดหญ้า 07/02/2562 555/30/62/37 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
341 ซื้อยางแอสฟัลต์ 05/02/2562 555/60/62/77 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
342 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 29/01/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
343 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 1.แผ่นสะท้อนแสงสีขาว 30" (Engineer Grade) จำนวน 50 หลา 2.แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง 30" (Engineer Grade) จำนวน 50 หลา 3.แผ่นเทปมันสีดำ จำนวน 1 ม้วน 29/01/2562 555/60/62/75 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
344 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,650 ลิตร 29/01/2562 555/35/62/74 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
345 งานจ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง (หมุดสะท้อนแสง) 25/01/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 331 ถึง 345 จาก 348 รายการ