f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน โคกงาม-หนองบง ระหว่าง กม.345+903-กม.366+374 และทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองบง-ภูสวรรค์ ตอน 2 ระหว่าง กม.366+374-กม.392+874 21/04/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
32 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2115 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากภู - โคกใหญ่ ระหว่าง กม.9+100 - กม.11+800 28/04/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
33 งานจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงปากภู ปริมาณงาน 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 2115 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากภู - โคกใหญ่ ที่ กม.0+298 ด้านขวาทาง ภายในบริเวณหมวดทางหลวงปากภู 24/04/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
34 งานจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงภูเรือ ปริมาณงาน 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0603 ตอน หนองบง - ภูสวรรค์ ที่ กม.376+834 ด้านขวาทาง ภายในบริเวณหมวดทางหลวงภูเรือ 27/04/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
35 งานจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ปริมาณงาน 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนควบคุม 0100 ตอน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ที่ กม.1+638 ด้านซ้ายทาง ภายในหมวดทางหลวงด่านซ้าย 28/04/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
36 งานจ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2115 ตอน ปากภู - โคกใหญ่ ที่ กม.24+450 16/04/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
37 วัสดุการเกษตร 26/03/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
38 แผ่นสะท้อนแสงสีขาว 30" Engineer Grade 20/03/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
39 วัสดุสำนักงาน 8 รายการ 20/03/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
40 วัสดุเชื้อเพลิง 26/03/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
41 วัสดุการเกษตร 4 รายการ 26/03/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
42 ราคากลางจ้างเหมาถางป่าสองข้างทาง 26/03/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
43 วัสดุอื่นๆ 5 รายการ 23/03/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
44 วัสดุก่อสร้าง 5 รายการ 20/03/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
45 น้ำมันดีเซล 13/03/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 348 รายการ