f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 งานจ้างเหมาทำการงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2479 ตอน นาจาน - น้ำแคม ระหว่าง กม.2+500 - กม.3+590 30/03/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
62 วัสดุสำนักงานที่ 6 รายการ 26/02/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
63 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 24/02/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
64 วัสดุไฟฟ้า 11/02/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
65 วัสดุสำนักงาน 2 รายการ 11/02/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
66 หมึกพิมพ์ 11/02/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
67 จ้างทำตรายาง 03/02/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
68 จ้างผลิตป้ายไวนิล 15/01/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
69 วัสดุก่อสร้าง 8 รายการ 11/02/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
70 วัสดุก่อสร้าง 8 รายการ 11/02/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
71 น้ำมันดีเซล 07/02/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
72 หมึกถ่ายเอกสาร 03/02/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
73 วัสดุสำนักงาน 12 รายการ 11/02/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
74 วัสดุสำนักงาน 4 รายการ 11/02/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
75 วัสดุสำนักงาน 14 รายการ 11/02/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 348 รายการ