f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ประกวดราคาซื้อยางแอสฟัลต์ชนิดต่างๆ จำนวน 5 รายการ 28/02/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
77 จ้างทำตรายาง 06/02/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
78 วัสดุก่อสร้าง 9 รายการ 06/02/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
79 วัสดุก่อสร้าง 14 รายการ 06/02/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
80 วัสดุก่อสร้าง 8 รายการ 06/02/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
81 วัสดุสำนักงาน 8 รายการ 06/02/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
82 วัสดุสำนักงาน 2 รายการ 06/02/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
83 วัสดุก่อสร้าง 4 รายการ 31/01/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
84 วัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,700 ลิตร 30/01/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
85 วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 29/01/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
86 วัสดุการเกษตรจำนวน 4 รายการ 28/01/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
87 วัสดุสำนักงาน 16 รายการ 22/01/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
88 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 16/01/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
89 น้ำมันดีเซล 9000 ลิตร 16/01/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
90 วัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 10/01/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 76 ถึง 90 จาก 348 รายการ