f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 งานจ้างเหมางานราวกันอันตราย 06/12/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
92 วัสดุก่อสร้าง 4 รายการ 23/12/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
93 วัสดุก่อสร้าง 15 รายการ 03/01/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
94 วัสดุสำนักงาน 2 รายการ 03/01/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
95 วัสดุเชื้อเพลิง 03/01/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
96 วัสดุก่อสร้าง 15 รายการ 03/01/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
97 วัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 17/12/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
98 วัสดุไฟฟ้า 3 รายการ 12/11/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
99 จ้างผลิตป้ายไวนิลโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562 29/10/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
100 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 29/10/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
101 วัสดุสำนักงาน 1 รายการ 20/11/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
102 งานปรับระดับ 13/12/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
103 วัสดุสำนักงาน 8 รายการ 25/12/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
104 จ้างผลิตป้ายไวนิลช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 23/12/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
105 วัสดุสำนักงาน 2 รายการ 17/12/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 91 ถึง 105 จาก 348 รายการ