f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 วัสดุสำนักงาน 12 รายการ 17/12/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
107 วัสดุก่อสร้าง 11 รายการ 17/12/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
108 วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 12/12/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
109 วัสดุสำนักงาน 28/11/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
110 ป้ายพับตั้งพื้นติดแผ่นสะท้อนแสง 29/11/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
111 งานจ้างเหมาทำการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0100 ตอน เหมืองแพร่-นาเจริญ ตอน 2 ระหว่าง กม.27+250-กม.27+733 (LT.) 25/12/2562 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
112 งานจ้างเหมาทำการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2114 ตอนควบคุม 0100 ตอน ด่านซ้าย-ปากหมัน ระหว่าง กม.4+100-กม.4+532 (RT.,LT.) 25/12/2562 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
113 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 27/11/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
114 งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากการถูกละเมิด 14/11/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
115 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง (หมุดสะท้อนแสง) 24/10/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
116 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 24/10/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
117 จ้างเหมาติดตั้งป้ายเตือนพลังงานแสงอาทิตย์หัวเกาะถนน 01/11/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
118 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 24/10/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
119 กรวยยางจราจรสีแสด 11/11/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
120 แบริเออร์ 30/10/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 106 ถึง 120 จาก 348 รายการ