f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ประกวดราคาซื้อยางแอสฟัลต์ชนิดต่างๆ จำนวน 5 รายการ 10/02/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
32 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักรและยานพาหนะงานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 13 รายการ 03/12/2562 คค 06038/พ.2/1/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
33 งานจ้างเหมาทำการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0100 ตอน เหมืองแพร่-นาเจริญ ตอน 2 ระหว่าง กม.27+250-กม.27+733 (LT.) 12/12/2562 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
34 งานจ้างเหมาทำการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2114 ตอนควบคุม 0100 ตอน ด่านซ้าย-ปากหมัน ระหว่าง กม.4+100-กม.4+532 (RT.,LT.) 12/12/2562 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
35 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) จ้างเหมาทำการผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพาราแบบสี่เหลี่ยม (Natural Rubber Guide Post) ปริมาณงาน 1,163 ต้น 15/02/2562 คค 06038/ม.2/20/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
36 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักรและยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน 14/12/2561 พ.2/1/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
37 งานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าสู่สากล กิจกรรม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2479 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำแคม-ปากคาน ระหว่าง กม.12+500-กม.21+980 (เป็นตอนๆ) 17/12/2561 คค 06038/ม.2/19/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
38 งานโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2399 ตอนควบคุม 0101 ตอน สานตม-โคกใหญ่ ระหว่าง กม.5+000-กม.8+484 17/12/2561 คค 06038/ม.2/18/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
39 งานจ้างเหมาทำการโครงการส่งเสริม สนับสนุนประชาสัมพันธ์ ทำการตลาดท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรม การส่งเสริม และประชาสัมพันธ์กลุ่มอิสานตอนบน 1 (งานป้ายจราจร Overhang Sign) สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) 06/12/2561 คค 06038/ม.2/17/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 31 ถึง 39 จาก 39 รายการ