f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 12/11/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ซื้อเสาหลักนำทางยางพารา ทางหลวงหมายเลข 21,2113,2195,2099 ตอน หนองบง - ภูสวรรค์ ,ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ,เชียงคาน - ปากคาน ,ปากคาน - อาฮี ,อาฮี - ท่าลี่ ระหว่าง กม.366+374-386+460,0+420-2+100,9+800-11+700,51+460-58+100,0+355-9+205 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 11/11/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.0+690 - กม.1+675 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 11/11/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี - เหมืองแพร่ ตอน 2 ระหว่าง กม.91+125 - กม.99+900 (เป็นแห่งๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 11/11/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1328 ตอน แสงภา - นาปอ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.29+750 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 11/11/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2294 ตอน แก่งไฮ - ห้วยติ้ว ตอน 4 ระหว่าง กม.9+000 - กม.11+188 (เป็นแห่งๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 11/11/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2099 ตอน อาฮี - ท่าลี่ ตอน 4 ระหว่าง กม.8+040 - กม.8+705 LT.,RT เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 11/11/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน บ่อโพธิ์ - โคกงาม ตอน 7 ระหว่าง กม.83+685 - กม.85+190 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 11/11/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2099 ตอน อาฮี - ท่าลี่ ตอน 3 ระหว่าง กม.6+350 - กม.7+855 LT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 11/11/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.10+000 - กม.34+000 (เป็นแห่งๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 11/11/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน โคกงาม - หนองบง - ภูสวรรค์ ตอน 2 ระหว่าง กม.345+903 - กม.392+874 (เป็นตอนๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 64 รายการ