f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 17/08/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ยางแอสฟัลต์ชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ ยกเลิกแผน
12 17/08/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ยางแอสฟัลต์ชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
13 10/08/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ยางแอสฟัลต์ชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
14 10/08/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ยางแอสฟัลต์ชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
15 22/04/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอนควบคุม 0200 ตอน บ่อโพธิ์ - โคกงาม ระหว่าง กม.75+975 - กม.77+000 (RT) (งบกลุ่มจังหวัด) ยกเลิกแผน
16 21/04/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการงานยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนควบคุม 0100 ตอน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ที่ กม.28+850 - กม.31+750 (งบจังหวัด) ยกเลิกแผน
17 21/04/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนควบคุม 0100 ตอน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.28+850 - กม.31+750 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
18 07/04/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอนควบคุม 0200 ตอน บ่อโพธิ์ - โคกงาม ระหว่าง กม.75+975 - กม.77+000 (RT) (งบกลุ่มจังหวัด) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
19 07/04/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2115 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากภู - โคกใหญ่ ระหว่าง กม.9+100 - กม.11+800 (งบจังหวัด) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
20 07/04/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการงานยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนควบคุม 0100 ตอน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ที่ กม.28+850 - กม.31+750 (งบจังหวัด) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 11 ถึง 20 จาก 40 รายการ