f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
21 03/04/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน โคกงาม - หนองบง ระหว่าง กม.345+903-กม.366+374 และทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนอบง - ภูสวรรค์ ตอน 2 ระหว่าง กม.366+374-กม.392+874 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
22 03/04/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทำการจ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ปริมาณงาน 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนควบคุม 0100 ตอน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ที่ กม.1+638 ด้านซ้ายทาง ภายในหมวดทางหลวงด่านซ้าย เผยแพร่ขึ้นเว็บ
23 03/04/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทำการจ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ปริมาณงาน 2 หลัง ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนควบคุม 0100 ตอน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ที่ กม.1+379 ด้านซ้ายทาง ภายในแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
24 03/04/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทำการจ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ปริมาณงาน 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0603 ตอน หนองบง - ภูสวรรค์ ที่ กม.376+834 ด้านขวาทาง ภายในหมวดทางหลวงภูเรือ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
25 03/04/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทำการจ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงปากภู ปริมาณงาน 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 2115 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากภู - โคกใหญ่ ที่ กม.0+298 ด้านขวาทาง ภายในบริเวณหมวดทางหลวงปากภู เผยแพร่ขึ้นเว็บ
26 03/04/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทำการจ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงภูเรือ ปริมาณงาน 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0603 ตอน หนองบง - ภูสวรรค์ ที่ กม.376+834 ด้านขวาทาง ภายในบริเวณหมวดทางหลวงภูเรือ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
27 03/04/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ทำการจ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8 ) ปริมาณงาน 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนควบคุม 0100 ตอน ด่านซ้าย-เหมืองแพร่ ที่ กม.1+379 ด้าน LT. ภายในแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
28 10/03/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองบง - ภูสวรรค์ ตอน 1 ระหว่าง กม.367+733 - กม.369+765 (RT,LT) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
29 10/03/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ตอน 2 ระหว่าง กม.33+000 - กม.33+665 (RT,LT) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
30 26/02/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2479 ตอน นาจาน - น้ำแคม ระหว่าง กม.2+500 - กม.3+590 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 21 ถึง 30 จาก 40 รายการ