f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
โครงการประชาชนมีส่วนร่วม ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.0+875 - กม.1+175
ลงวันที่ 17/10/2565

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมการมีส่วนร่วมโครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกระดับมาตรฐานงานทาง งานก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.0+875 - กม.1+175 ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
20 ดาวน์โหลด

'