Close
title
f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวสารทางหลวง
title
การมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี - เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.64+875 - กม.70+875

วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายปีเนตร ร่มภักดิ์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ดำเนินการจัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อชี้แจงรายละเอียดและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี - เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.64+875 - กม.70+875 ณ โรงเรียนบ้านหนองปกติ ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
title
การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ และส่งเสริมเส้นทาง การท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และ นาคี รูท (Nakee Route)) กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน เชียงคาน - ปากคาน ระหว่าง กม.11+450 - กม.15+000

วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายสุรศักดิ์ แก้วดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ดำเนินการจัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อชี้แจงรายละเอียดและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ และส่งเสริมเส้นทาง การท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และ นาคี รูท (Nakee Route)) กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน เชียงคาน - ปากคาน ระหว่าง กม.11+450 - กม.15+000 ระยะทาง 3.550 กิโลเมตร ณ โรงเรียนบ้านคกงิ้ว ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
title
โครงการประชาชนมีส่วนร่วม งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน บ่อโพธิ์ - โคกงาม ระหว่าง กม.78+220 - กม.80+325

วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ แก้วดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ดำเนินการจัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อชี้แจงรายละเอียดและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอ งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน บ่อโพธิ์ - โคกงาม ระหว่าง กม.78+220 - กม.80+325 โดยมี นายยุทธนา ใยแก้ว นายอำเภอด่านซ้าย เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอด่านซ้าย ประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแขวงทางเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย