f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
โครงการประชาชนมีส่วนร่วม ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.11+149 - กม.16+349 และ กม.19+700 - กม.21+026
ลงวันที่ 17/10/2565
วันที่อังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมการมีส่วนร่วม โครงการประชาชนมีส่วนร่วม กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.11+149 - กม.16+349 และ กม.19+700 - กม.21+026 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
 

 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
20 ดาวน์โหลด

'