f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน โคกงาม - หนองบง ตอน 7 ระหว่าง กม.365+246 - กม.365+609 RT. 26/11/2563 ยกเลิกประกาศเชิญชวน แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
2 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ กม.10+000 - กม.34+000 (เป็นตอนๆ) 24/11/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
3 วัสดุคอมพิวเตอร์ 13/11/2563 555/40/64/12 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
4 จ้างอัดสายไฮดรอลิค 13/11/2563 555/-/64/11 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
5 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 13/11/2563 555/30/64/10 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
6 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 13/11/2563 555/30/64/09 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
7 จ้างตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 09/11/2563 555/-/64/08 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
8 จ้างบริการหล่อลื่น 09/11/2563 555/-/64/07 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
9 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 09/11/2563 555/30/64/06 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
10 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 09/11/2563 555/30/64/05 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
11 ค่าจ้างซ่อม 28/10/2563 555/-/64/04 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
12 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 28/10/2563 555/30/64/03 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
13 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 28/10/2563 555/30/64/02 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
14 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 28/10/2563 555/30/64/01 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
15 ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฏาคม-กันยายน 2563 01/07/2563 ไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม-กันยายน 2563) แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 39 รายการ