f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฏาคม-กันยายน 2563 01/07/2563 ไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม-กันยายน 2563) แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
2 ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฏาคม-กันยายน 2563 01/07/2563 ไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม-กันยายน 2563) แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
3 จ้างเจียร์จานเบรค 1 รายการ 16/09/2563 555/-/63/100 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
4 วัสดุสำนักงาน 1 รายการ 16/09/2563 555/40/63/99 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
5 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 09/09/2563 555/30/63/98 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
6 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 09/09/2563 555/30/63/97 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
7 จ้างซ่อมหัวฉีด 09/09/2563 555/-/63/96 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
8 วัสดุคอมพิวเตอร์ 09/09/2563 555/40/63/95 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
9 จ้างซ่อมแอร์ 09/09/2563 555/-/63/94 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
10 จ้างซ่อมมอเตอร์สตาร์ท 09/09/2563 555/-/63/93 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
11 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 09/09/2563 555/30/63/91 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
12 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 09/09/2563 555/30/63/92 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
13 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 09/09/2563 555/30/63/90 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
14 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/เปลี่ยนก้านปัดน้ำฝนกระจก 03/09/2563 555/-/63/89 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
15 จ้างเจียร์จานเบรค 1 รายการ 03/09/2563 555/-/63/88 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 25 รายการ