f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 04/12/2562 03/12/2562 555/30/63/05 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
2 ค่างจ้างซ่อม 25/11/2562 25/11/2562 555/-/63/04 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
3 ค่าจ้างซ่อม 25/11/2562 25/11/2562 555/-/63/03 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
4 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 25/11/2562 25/11/2562 555/30/63/02 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
5 วัสดุคอมพิวเตอร์ 15/11/2562 18/11/2562 555/40/63/01 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
6 ไตรมาส 4 กรกฎาคม-กันยายน 18/09/2562 01/07/2562 ไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม-กันยายน 2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
7 ไตรมาส เมษายน-มิถุนายน 2562 09/07/2562 09/07/2562 ไตรมาส 3 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
8 ไตรมาส 3 04/07/2562 04/07/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
9 รายงานไตรมาส 2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2562 04/04/2562 02/01/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
10 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 04/03/2562 04/03/2562 555/30/62/39 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 รายการ