f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ค่าจ้างซ่อม 01/06/2563 555/-/63/61 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
2 ค่าจ้างซ่อม 01/06/2563 555/-/63/61 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
3 วัสดุเครื่อง/ยานพาหนะ 01/06/2563 555/30/63/60 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
4 วัสดุเครื่อง/ยานพาหนะ 01/06/2563 555/30/63/59 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
5 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 19/05/2563 555/30/63/58 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
6 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 19/05/2563 555/30/63/57 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
7 ค่าจ้างซ่อม 29/04/2563 555/-/63/56 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
8 ค่าจ้างซ๋อม 29/04/2563 555/-/63/55 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
9 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 29/04/2563 555/30/63/54 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
10 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 29/04/2563 555/30/63/53 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
11 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 29/04/2563 555/30/63/52 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
12 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 29/04/2563 555/30/63/51 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
13 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 29/04/2563 555/30/63/50 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
14 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 15/04/2563 555/30/63/49 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
15 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 15/04/2563 555/30/63/48 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 73 รายการ