f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 น้ำมันหล่อลื่น 10/08/2563 555/35/63/84 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
2 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 10/08/2563 555/-/63/83 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
3 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 10/06/2563 555/30/63/82 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
4 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 10/01/2563 555/30/63/81 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
5 ค่าจ้างซ่อม 10/06/2563 555/-/63/80 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
6 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 10/08/2563 555/30/63/79 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
7 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 10/06/2563 555/30/63/78 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
8 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 10/08/2563 555/30/63/77 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
9 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 10/08/2563 555/30/63/76 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
10 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 14/07/2563 555/30/63/75 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
11 จ้างซ่อมเบาะนั่งหลัง 24/06/2563 555/-/63/74 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
12 จ้างซ่อมแอร์ 24/06/2563 555/-/63/73 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
13 จ้างซ่อมเทสรั่วฝาสูบ/ไสหน้าฝาสูบ 24/06/2563 555/-/63/72 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
14 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 24/06/2563 555/30/63/71 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
15 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 24/06/2563 555/30/63/70 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 96 รายการ