f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 20/02/2563 555/30/63/27 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
62 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 20/02/2563 555/30/63/26 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
63 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 20/02/2563 555/30/63/25 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
64 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 20/02/2563 555/30/63/24 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
65 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 20/02/2563 555/30/63/23 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
66 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 20/02/2563 555/30/63/22 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
67 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 20/02/2563 555/30/63/21 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
68 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 20/02/2563 555/30/63/20 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
69 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562) 01/10/2562 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562) แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
70 ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม-มกราคม 2563 01/10/2562 ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม-มกราคม 2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
71 ไตรมาสที่1 (ตุลาคม 2562-ธันวาคม 2562) 04/02/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
72 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2562-มกราคม 2563) 03/02/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
73 จ้างซ๋อมเบาะนั่งภายในเก๋ง 30/01/2563 555/-/63/19 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
74 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 30/01/2563 555/30/63/18 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
75 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 30/01/2563 555/30/63/17 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 96 รายการ