f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 วัสดุคอมพิวเตอร์ 18/11/2562 555/40/63/01 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
92 ไตรมาส 4 กรกฎาคม-กันยายน 01/07/2562 ไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม-กันยายน 2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
93 ไตรมาส เมษายน-มิถุนายน 2562 09/07/2562 ไตรมาส 3 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
94 ไตรมาส 3 04/07/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
95 รายงานไตรมาส 2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2562 02/01/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
96 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 04/03/2562 555/30/62/39 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 91 ถึง 96 จาก 96 รายการ