f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0100 ตอน เหมืองแพร่-นาเจริญ ตอน 2 ระหว่าง กม.27+250-กม.27+733 (LT.) 04/12/2562 03/12/2562 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
2 งานจ้างเหมาทำการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2114 ตอนควบคุม 0100 ตอน ด่านซ้าย-ปากหมัน ระหว่าง กม.4+100-กม.4+532 (RT.,LT.) 04/12/2562 03/12/2562 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
3 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง (หมุดสะท้อนแสง) 22/11/2562 24/10/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
4 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 22/11/2562 24/10/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
5 จ้างเหมาติดตั้งป้ายเตือนพลังงานแสงอาทิตย์หัวเกาะถนน 22/11/2562 01/11/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
6 จ้างเหมาติดตั้งป้ายเตือนพลังงานแสงอาทิตย์หัวเกาะถนน 22/11/2562 31/10/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
7 ราคากลางงานจ้างเหมาติดตั้งป้ายเตือนพลังงานแสงอาทิตย์ทางโค้ง 22/11/2562 31/10/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
8 แบริเออร์ 18/11/2562 29/10/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
9 แบริเออร์ 18/11/2562 30/10/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
10 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 24/10/2562 22/10/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
11 จ้างซ่อมแกนกลางเครื่องตัดหญ้า 02/09/2562 31/08/2562 555/-/62/102 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
12 จ้างเหมางานปรับระดับผิวทาง 30/08/2562 24/07/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
13 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 27/08/2562 26/08/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
14 โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว โฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเลย ป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว Overhang Sign ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนควบคุม 0101 ตอน เชียงคาน-ปากคาน ที่ กม.19+600 LT. และ ที่ กม.19+800 RT. 26/08/2562 26/08/2562 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
15 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมานำทาง 26/08/2562 22/08/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 56 รายการ