f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำความสะอาดทาสี ราวกันอันตราย (GUARD RAIL) 08/03/2566 ประกาศราคากลาง แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
2 งานจ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2114 ตอน ด่านซ้าย-ปากหมัน ตอน 1 ระหว่าง กม.3+450-กม.3+950 01/03/2566 คค 06038/26/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
3 งานจ้างเหมาทำการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน บ่อโพธิ์-โคกงาม ระหว่าง กม.87+720-กม.87+900 09/03/2566 คค 06038/27/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
4 ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนควบคุม 0103 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.85+185-กม.85+415 10/02/2566 ประกาศราคากลาง แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
5 ราคากลางงานจ้างเหมาถางป่าสองข้างทาง 03/02/2566 ราคากลางงานจ้างเหมาถางป่าสองข้างทาง แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
6 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายเตือนในพื้นที่งานก่อสร้าง 26/12/2565 ราคากลาง แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
7 ราคากลางงานไฟฟ้าแสงสว่าง รหัสงาน 31410 21/12/2565 ราคากลางงานไฟฟ้า รหัสงาน 31410 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
8 ซื้อกรวยยาง ขนาดสูง 1.00 เมตร 20/12/2565 ราคากลาง แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
9 ซื้อแบริเออร์พลาสติก ขนาด 50x80x100 ซม. จำนวน 100 อัน 20/12/2565 ราคากลาง แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
10 งานทาสี BERRIER และ APPROACH CONCRETE BERRIER 08/12/2565 ราคากลาง แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
11 ราคากลางยางแอสฟัลต์ 07/12/2565 ราคากลางยางแอสฟัลต์ แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
12 ราคากลางซื้อ หลักล้มลุก ขนาด 80 ซม.,ป้ายบังคับประเภทคำสั่ง (บ.40)และ ป้านเตือนสิ่งกีดขวาง (ต.72)พลังงานแสงอาทิตย์ 30/11/2565 ราคากลาง แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
13 งานเครื่องหมายนำทาง (รหัสงาน 31300) สายทางในความควบคุม ของแขวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ตอน 2 17/11/2565 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
14 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (รหัสงาน 31100) สายทางในควบคุมของแขวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ตอน 1 17/11/2565 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
15 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง (รวมส่วนขยายทางโค้ง) 18/11/2565 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 252 รายการ