f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง (หมุดสะท้อนแสง) 24/10/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
47 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 24/10/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
48 จ้างเหมาติดตั้งป้ายเตือนพลังงานแสงอาทิตย์หัวเกาะถนน 01/11/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
49 จ้างเหมาติดตั้งป้ายเตือนพลังงานแสงอาทิตย์หัวเกาะถนน 31/10/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
50 ราคากลางงานจ้างเหมาติดตั้งป้ายเตือนพลังงานแสงอาทิตย์ทางโค้ง 31/10/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
51 แบริเออร์ 29/10/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
52 แบริเออร์ 30/10/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
53 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 22/10/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
54 จ้างซ่อมแกนกลางเครื่องตัดหญ้า 31/08/2562 555/-/62/102 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
55 จ้างเหมางานปรับระดับผิวทาง 24/07/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
56 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 26/08/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
57 โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว โฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเลย ป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว Overhang Sign ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนควบคุม 0101 ตอน เชียงคาน-ปากคาน ที่ กม.19+600 LT. และ ที่ กม.19+800 RT. 26/08/2562 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
58 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมานำทาง 22/08/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
59 จ้างเหมางานฉาบผิวลาดยางเดิม 23/08/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
60 ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้าง 27/03/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 99 รายการ