f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 19/08/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
62 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 19/08/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
63 ราคากลางยางแอสฟัลท์ 16/08/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
64 ประกาศราคากลางงานทางเท้าหน้าโรงเรียน สาย 2114 06/05/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
65 งานทางเท้าหน้าโรงเรียน สาย 2114 16/05/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
66 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 31/07/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
67 จ้างเหมางานทางเท้าหน้าโรงเรียน 02/04/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
68 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 30/07/2562 555/30/62/85 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
69 ราคากลางงานทางเท้าหน้าโรงเรียน 30/04/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
70 ราคากลางโครงการก่อสร้างคลังพัสดุใหม่ 01/07/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
71 ราคากลางน้ำมันดีเซล 11/06/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
72 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 17/06/2562 555/30/62/76 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
73 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 17/06/2562 555/30/62/73 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
74 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 17/06/2562 555/30/62/72 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
75 วัสดุเครื่องจักร/ยานยาหนะ 12/06/2562 555/30/62/63 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 99 รายการ