f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 04/12/2562 27/11/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
2 งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากการถูกละเมิด 03/12/2562 14/11/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
3 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง (หมุดสะท้อนแสง) 22/11/2562 24/10/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
4 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 22/11/2562 24/10/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
5 จ้างเหมาติดตั้งป้ายเตือนพลังงานแสงอาทิตย์หัวเกาะถนน 22/11/2562 01/11/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
6 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 21/11/2562 24/10/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
7 กรวยยางจราจรสีแสด 19/11/2562 11/11/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
8 แบริเออร์ 18/11/2562 30/10/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
9 วัสดุสำนักงาน 6 รายการ 18/11/2562 12/11/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
10 วัสดุสำนักงาน 2 รายการ 18/11/2562 04/11/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
11 วัสดุสำนักงาน 3 รายการ 14/11/2562 12/11/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
12 วัสดุสำนักงาน 13 รายการ 14/11/2562 04/11/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
13 วัสดุสำนักงาน 13 รายการ 14/11/2562 04/11/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
14 หลักนำทางสะท้อนแสงสีส้ม จำนวน 2 รายการ 13/11/2562 07/11/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
15 วัสดุก่อสร้าง 12 รายการ 13/11/2562 05/11/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 236 รายการ