f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ค่าวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 15/03/2566 555/40/66/65 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
2 ค่าแบตเตอรี่ 1 รายการ 15/03/2566 555/30/66/64 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
3 ค่าอะไหล่ 2 รายการ 15/03/2566 555/30/66/63 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
4 ค่าอะไหล่ 2 รายการ 08/03/2566 555/30/66/62 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
5 ค่าจ้างซ่อม 1 รายการ 01/03/2566 555/30/66/61 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
6 ค่าอะไหล่ 1 รายการ 08/03/2566 555/30/66/60 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
7 ค่าอะไหล่ 1 รายการ 08/03/2566 555/30/66/59 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
8 ค่าอะไหล่ 1 รายการ 08/03/2566 555/30/68/58 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
9 ค่าอะไหล่ 1 รายการ 08/03/2566 555/30/66/57 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
10 ค่าอะไหล่ 1 รายการ 08/03/2566 555/30/66/56 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
11 ค่าแบตเตอรี่ 1 รายการ 08/03/2566 555/30/66/55 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
12 ค่าอะไหล่ 3 รายการ 08/03/2566 555/30/66/54 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
13 ค่าจ้างซ่อม 1 รายการ 15/02/2566 555/-/66/53 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
14 ค่าไส้กรอง 2 รายการ 15/02/2566 555/30/66/52 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
15 ค่าไส้กรอง 1 รายการ 15/02/2566 555/30/66/51 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 769 รายการ