f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานเครื่องหมายนำทาง 25/11/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
2 วัสดุสำนักงาน 2 รายการ 18/11/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
3 วัสดุสำนักงาน 13 รายการ 17/11/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
4 งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง 05/11/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 5 รายการ 13/11/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
6 ซื้อผงดูดซับน้ำมัน 13/11/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
7 งานจ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2399 ตอน โคกใหญ่ - วังยาว ตอน 1 ที่ กม.19+087 30/11/2563 คค 06038/6/2564 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
8 งานจ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2114 ตอน ด่านซ้าย - ปากหมัน ที่ กม.15+305 30/11/2563 คค 06038/7/2564 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
9 วัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 จำนวน 1,700 ลิตร เลขที่ ใบสั่งซื้อ 555/35/64/9 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 30/10/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
10 งานแก้ไขภัยพิบัติ 555/35/63/8 (น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7) 21/10/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
11 งานแก้ไขภับพิบัติ 555/60/64/7 21/10/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
12 งานแก้ไขภัยพิบัติ 555/60/64/6 21/10/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
13 งานแก้ไขภัยพิบัติ 555/60/64/5 21/10/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
14 งานแก้ไขภับพิบัติ 20/10/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
15 งานจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจาการถูกละเมิด 19/10/2563 555/-/64/3 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 358 รายการ