f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
226 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 29/05/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
227 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 30/07/2562 555/30/62/88 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
228 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 30/07/2562 555/30/62/87 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
229 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 30/07/2562 555/30/62/86 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
230 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 30/07/2562 555/30/62/85 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
231 จ้างเหมางานตัดหญ้าสองข้างทาง 06/07/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
232 วัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 19/07/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
233 วัสดุไฟฟ้า 3 รายการ 10/07/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
234 น้ำมันดีเซล 04/07/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
235 วัสดุไฟฟ้า 27/06/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
236 งานจ้างเหมางานปรับระดับผิวทาง 10/07/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
237 มิกเซอร์ควบคุมเสียง ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 แซลแนล รองรับ Bluethooth 05/07/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
238 กล้องระดับ 08/07/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
239 เครื่องสแกนเนอร์ 08/07/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
240 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง 08/07/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 226 ถึง 240 จาก 361 รายการ