f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
346 วัสดุก่อสร้าง 22/02/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
347 วัสดุไฟฟ้า 22/02/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
348 วัสดุการเกษตร 22/02/2562 555/70/62/82 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
349 ประกาศผู้ชนะซื้อ HOT MIX 13/02/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
350 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) จ้างเหมาทำการผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพาราแบบสี่เหลี่ยม (Natural Rubber Guide Post) ปริมาณงาน 1,163 ต้น 04/03/2562 คค 06038/ม.2/20/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
351 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 07/02/2562 555/60/62/78 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
352 วัสดุสำนักงาน 07/02/2562 555/40/62/38 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
353 ใบมีดตัดหญ้า 07/02/2562 555/30/62/37 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
354 ซื้อยางแอสฟัลต์ 05/02/2562 555/60/62/77 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
355 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 29/01/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
356 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 1.แผ่นสะท้อนแสงสีขาว 30" (Engineer Grade) จำนวน 50 หลา 2.แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง 30" (Engineer Grade) จำนวน 50 หลา 3.แผ่นเทปมันสีดำ จำนวน 1 ม้วน 29/01/2562 555/60/62/75 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
357 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,650 ลิตร 29/01/2562 555/35/62/74 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
358 งานจ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง (หมุดสะท้อนแสง) 25/01/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
359 งานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าสู่สากล กิจกรรม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2479 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำแคม-ปากคาน ระหว่าง กม.12+500-กม.21+980 (เป็นตอนๆ) 11/01/2562 คค 06038/ม.2/19/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
360 งานโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2399 ตอนควบคุม 0101 ตอน สานตม-โคกใหญ่ ระหว่าง กม.5+000-กม.8+484 11/01/2562 คค 06038/ม.2/18/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 346 ถึง 360 จาก 361 รายการ