f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 วัสดุก่อสร้าง 9 รายการ 17/03/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
47 วัสดุงานบ้านงานครัว 10 รายการ 17/03/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
48 วัสดุสำนักงาน 9 รายการ 17/03/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
49 งานจ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2115 ตอน ปากภู-โคกใหญ่ ที่ กม.24+450 30/03/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
50 น้ำมันดีเซล 13/03/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
51 ปรับปรุงอาคารที่ทำการแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)(โรงเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง) 11/03/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
52 งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากการถูกละเมิด 11/03/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
53 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองบง - ภูสวรรค์ ตอน 1 ระหว่าง กม.367+733 - กม.369+765 (RT,LT)่ 30/03/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
54 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ตอน 2 ระหว่าง กม.33+000 - กม.33+665 (RT,LT) 30/03/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
55 หินขนาดต่างๆ 28/02/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
56 จ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2113 15/01/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
57 จ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย ทางหลวงหมายเลข1268 15/01/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
58 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 04/03/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
59 งานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน เชียงคาน - ปากคาน ระหว่าง กม.11+400 - กม.13+825 31/03/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
60 งานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.4+000 - กม.4+500 และ กม.34+350 - กม.35+550 30/03/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 348 รายการ