f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) 18/04/2567 555/35/67/168 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
2 น้ำมันดีเซล (ฉุกเฉิน) 18/04/2567 555/35/67/168 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
3 วัสดุก่อสร้าง 7 รายการ 11/04/2567 555/60/67/165 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
4 วัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 10/04/2567 555/60/67/163 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
5 วัสดุก่อสร้าง 20 รายการ 04/04/2567 555/60/67/161 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
6 วัสดุก่อสร้าง 20 รายการ 04/04/2567 555/60/67/161 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
7 วัสดุก่อสร้าง 5 รายการ 03/04/2567 555/60/67/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
8 วัสดุก่อสร้าง 7 รายการ 03/04/2567 555/60/67/159 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
9 วัสดุก่อสร้าง 5 รายการ 03/04/2567 60/67/158 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
10 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,700 ลิตร 01/04/2567 555/35/67/156 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
11 ซื้อน้ำมันดีเซล บี 7 จำนวน 9,000 ลิตร 01/04/2567 555/35/67/155 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
12 วัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 28/03/2567 60/67/154 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
13 ยางแอสฟัลต์ 26/03/2567 555/60/67/152 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
14 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 11 รายการ 26/03/2567 555/50/67/153 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
15 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า 22/03/2567 555/45/67/151 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 308 รายการ