f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 17/10/2565 โครงการประชาชนมีส่วนร่วม ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.11+149 - กม.16+349 และ กม.19+700 - กม.21+026
2 17/10/2565 โครงการประชาชนมีส่วนร่วม ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.0+875 - กม.1+175
3 08/08/2565 อธิบดีกรมทางหลวง ร่วมพิธีฌาปนกิจศพนายชาญ ชาวทอง เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่สะพานลอยกลับรถ กม.34 บนถนนพระราม 2
4 22/04/2565 ประชุมหารือเพื่อชี้แจงข้อมูล รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการดำเนิน โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองท่าลี่
5 21/04/2565 กรมทางหลวง สรุปการให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ยอดจำนวนรถเดินทางกว่า 6.8 ล้านคัน ไม่มีผู้เสียชีวิตบนมอเตอร์เวย์
6 21/04/2565 รมทางหลวงเต็มร้อยทั้งบุคคลากรและอุปกรณ์ตลอด 24 ชั่วโมงพร้อมดูแลประชาชนอำนวยความสะดวกปลอดภัยรองรับการเดินทางกลับหลังวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกราน