f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
151 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2563 01/01/2563 258,627.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
152 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ปริมาณงาน 2 หลัง ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนควบคุม 0100 ตอน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ที่ กม.1+379 ด้านซ้ายทาง ภายในแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) 23/04/2563 2,400,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
153 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงปากภู ปริมาณงาน 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 2115 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากภู - โคกใหญ่ ที่ กม.0+298 ด้านขวาทาง ภายในบริเวณหมวดทางหลวงปากภู 24/04/2563 1,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
154 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงภูเรือ ปริมาณงาน 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0603 ตอน หนองบง - ภูสวรรค์ ที่ กม.376+834 ด้านขวาทาง ภายในบริเวณหมวดทางหลวงภูเรือ 27/04/2563 1,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
155 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8 ) ปริมาณงาน 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนควบคุม 0100 ตอน ด่านซ้าย-เหมืองแพร่ ที่ กม.1+379 ด้าน LT. ภายในแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) 24/04/2563 1,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
156 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ปริมาณงาน 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0603 ตอน หนองบง - ภูสวรรค์ ที่ กม.376+834 ด้านขวาทาง ภายในหมวดทางหลวงภูเรือ 24/04/2563 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
157 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ปริมาณงาน 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนควบคุม 0100 ตอน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ที่ กม.1+638 ด้านซ้ายทาง ภายในหมวดทางหลวงด่านซ้าย 28/04/2563 1,200,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
158 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน โคกงาม-หนองบง ระหว่าง กม.345+903-กม.366+374 และ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองบง-ภูสวรรค์ ตอน 2 ระหว่าง กม.366+374-กม.392+874 10/04/2563 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
159 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2115 ตอน ปากภู - โคกใหญ่ ที่ กม.24+450 16/04/2563 3,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
160 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุการเกษตร 26/03/2563 17,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
161 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2563) 01/04/2563 5,956,181.63 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
162 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) แผ่นสะท้อนแสงสีขาว 30" Engineer Grade 20/03/2563 96,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
163 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุสำนักงาน 8 รายการ 20/03/2563 7,860.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
164 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเชื้อเพลิง 26/03/2563 33,116.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
165 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุการเกษตร 4 รายการ 26/03/2563 17,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 151 ถึง 165 จาก 582 รายการ