f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
121 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 19/05/2563 400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
122 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 19/05/2563 1,360.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
123 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักรและยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ 05/05/2563 398,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
124 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ค่าจ้างซ่อม 29/04/2563 1,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
125 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ค่าจ้างซ๋อม 29/04/2563 500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
126 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 29/04/2563 18,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
127 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 29/04/2563 1,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
128 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 29/04/2563 1,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
129 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 29/04/2563 3,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
130 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 29/04/2563 12,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
131 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8 ) ปริมาณงาน 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนควบคุม 0100 ตอน ด่านซ้าย-เหมืองแพร่ ที่ กม.1+379 ด้าน LT. ภายในแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) 13/05/2563 1,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
132 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ปริมาณงาน 2 หลัง ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนควบคุม 0100 ตอน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ที่ กม.1+379 ด้านซ้ายทาง ภายในแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) 13/05/2563 2,400,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
133 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ปริมาณงาน 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0603 ตอน หนองบง - ภูสวรรค์ ที่ กม.376+834 ด้านขวาทางภายในหมวดทางหลวงภูเรือ 13/05/2563 1,200,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
134 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ป้ายจราจร 24/04/2563 499,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
135 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานป้ายจราจร 24/04/2563 499,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 121 ถึง 135 จาก 586 รายการ