f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 04/12/2563 2,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 04/12/2563 2,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) จ้างซ่อมแอร์ 04/12/2563 11,310.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 04/12/2563 1,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน โคกงาม - หนองบง ตอน 7 ระหว่าง กม.365+246 - กม.365+609 RT. 26/11/2563 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานเครื่องหมายนำทาง 25/11/2563 389,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานเครื่องหมายนำทาง 24/11/2563 389,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1328 ตอน แสงภา - นาปอ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.29+750 27/11/2563 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุสำนักงาน 2 รายการ 18/11/2563 1,540.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุสำนักงาน 13 รายการ 17/11/2563 18,712.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง 05/11/2563 445,920.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง 05/11/2563 445,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1328 ตอน แสงภา - นาปอ ตอน 3 ระหว่าง กม.3+700 - กม.5+717 (เป็นแห่งๆ) 27/11/2563 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2099 ตอน อาฮี - ท่าลี่ ตอน 3 ระหว่าง กม.6+350 - กม.7+855 LT. 27/11/2563 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน บ่อโพธิ์ - โคกงาม ตอน 7 ระหว่าง กม.83+685 - กม.85+190 27/11/2563 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 586 รายการ